× Alif

Ali Mahamade's Playlist , 8 Gad Yakke
  1. Taysem sini QAFAR SAYOO ★♪ Houssein hayle ♬♬ Qultem : Ali Mahamade
  2. SITALIH ABLENO ★♪ Houssein hayle ♬♬ Qultem : Ali Mahamade
  3. kahni mafafa yoh tikey hamarey ★♪ Houssein hayle ♬♬ Qultem : Ali Mahamade
  4. HAaNITELEM KU FIQMA ★♪ Ali Douleh ♬♬ Qultem : Ali Mahamade
  5. TET YOH HINAY INKI RASUK NE KALA ★♪ Houissein Hayle ♬♬ Qultem : Ali Mahamade
  6. Diwa sini dalka num qidah ★♪ Abdallah-lee ♬♬ Qultem : Ali Mahamade
  7. dumak yan daban ★♪ Amanda ♬♬ Qultem : Ali Mahamade
Back