Langue Afar : Rakiibo.com Un site web interactive & user friendly pour la langue Afar est désormais a votre disposition .
× Alif

Wiilisa's Playlist , 25 Gad Yakke
 1. Say maray yoo marasiya ★♪ Abdoulaziz ♬♬ Qultem : Wiilisa
 2. Is abta mangaya ★♪ Moussa Cheik ♬♬ Qultem : Wiilisa
 3. Niqin Arhiba ★♪ Unknown ♬♬ Qultem : Wiilisa
 4. yi helay nek angaraw ★♪ unknown ♬♬ Qultem : Wiilisa
 5. Gexam tumalik gexam yo warsewayte ★♪ Hamma ♬♬ Qultem : Wiilisa
 6. Yoo Beyiy , Farmo yoh beyi ! ★♪ Abdo Basiq ♬♬ Qultem : Wiilisa
 7. Yi nabsi yaamo baysem mabalo ★♪ Hassanleh ♬♬ Qultem : Wiilisa
 8. Yi helay koo maceelana ★♪ Abdo Basiq ♬♬ Qultem : Wiilisa
 9. Kacni sabri mali imay ★♪ ali yabe ♬♬ Qultem : Wiilisa
 10. *Koh abam nagaseeni* ★♪ Idriss Harbi ♬♬ Qultem : Wiilisa
 11. Kol Arooda qoborta kiniyo anu ★♪ Abdallah lee ♬♬ Qultem : Wiilisa
 12. Ku xagar xagok mataqba ★♪ Helem Houmed ♬♬ Qultem : Wiilisa
 13. Asaki Qidi ayro farcat ayro ★♪ Ahmed Ali Talha ♬♬ Qultem : Wiilisa
 14. Kok axeerina an baxol gaceyo ★♪ Ali Houmed Witti ♬♬ Qultem : Wiilisa
 15. Koh an seexere bar maalaqo ★♪ Hassan Dalga ♬♬ Qultem : Wiilisa
 16. Anu ko ikcine kataysa exce ★♪ Abdo Saoudi ♬♬ Qultem : Wiilisa
 17. A qarow kok amo koreyo ★♪ Kaska ♬♬ Qultem : Wiilisa
 18. Aduniyay ★♪ Omar Djibouti ♬♬ Qultem : Wiilisa
 19. Qado qambari ★♪ Nasser ♬♬ Qultem : Wiilisa
 20. Angalleno ★♪ Ali Momin ♬♬ Qultem : Wiilisa
 21. Gawani ayali qalet maroh yan rasu ★♪ Abdallah lee ♬♬ Qultem : Wiilisa
 22. Ayro tewqeh ★♪ Abdallah lee ♬♬ Qultem : Wiilisa
Back