Langue Afar : Rakiibo.com Un site web interactive & user friendly pour la langue Afar est désormais a votre disposition .
× Alif

Shiwa Biwa's Playlist , 3 Gad Yakke
  1. Djibouti ★♪ Afar? ♬♬ Qultem : Shiwa Biwa
  2. Gangaytu ★♪ Hassen ♬♬ Qultem : Shiwa Biwa
Back