CALVAIRE INUTILE !!! 24 JUILLET 2018 NOTE D'INFORMATION 0 A Djibouti une simple demande de délivrance d’un passeport constitue un véritable calvaire pour les citoyens qui peut durer des semaines voire des mois. × Alif

Wiilisa's Playlist , 41 Gad Yakke
 1. Eleleyo ★♪ Arhotabba band ♬♬ Qultem : Wiilisa
 2. Y ' Absumay maabin ★♪ Arido & Kadiga Houmed ♬♬ Qultem : Wiilisa
 3. Maxiinay maxiina ★♪ Arido ♬♬ Qultem : Wiilisa
 4. Ma wadda jirna ★♪ Arido ♬♬ Qultem : Wiilisa
 5. Dabali Saare ★♪ Arido ♬♬ Qultem : Wiilisa
 6. Raktisatah asexeerem ★♪ Arido ♬♬ Qultem : Wiilisa
 7. Safrahak (tribute to Doudou) ★♪ Arido ♬♬ Qultem : Wiilisa
 8. Kacanu koh liyo ★♪ Arido ♬♬ Qultem : Wiilisa
 9. Salamati fuuta ★♪ Arido ♬♬ Qultem : Wiilisa
 10. Macaaneh Adiga ★♪ Arido ♬♬ Qultem : Wiilisa
 11. Caawi xala 'baw ★♪ Pere Robert ♬♬ Qultem : Wiilisa
 12. Maca tayse yoh ★♪ Bilila ♬♬ Qultem : Wiilisa
 13. Ittal Gaca , Magoowa ! ★♪ Fafy Haroun ♬♬ Qultem : Wiilisa
 14. Bukk' utta ayro ★♪ Med Daoud ♬♬ Qultem : Wiilisa
 15. koh abam nagaseeni ★♪ Omar Loita ♬♬ Qultem : Wiilisa
 16. Say maray yoo marasiya ★♪ Abdoulaziz ♬♬ Qultem : Wiilisa
 17. Is abta mangaya ★♪ Moussa Cheik ♬♬ Qultem : Wiilisa
 18. Niqin Arhiba ★♪ Unknown ♬♬ Qultem : Wiilisa
 19. yi helay nek angaraw ★♪ unknown ♬♬ Qultem : Wiilisa
 20. Gexam tumalik gexam yo warsewayte ★♪ Hamma ♬♬ Qultem : Wiilisa
 21. Yoo Beyiy , Farmo yoh beyi ! ★♪ Abdo Basiq ♬♬ Qultem : Wiilisa
 22. Yi nabsi yaamo baysem mabalo ★♪ Hassanleh ♬♬ Qultem : Wiilisa
 23. Yi helay koo maceelana ★♪ Abdo Basiq ♬♬ Qultem : Wiilisa
 24. Kacni sabri mali imay ★♪ ali yabe ♬♬ Qultem : Wiilisa
 25. *Koh abam nagaseeni* ★♪ Idriss Harbi ♬♬ Qultem : Wiilisa
 26. Kol Arooda qoborta kiniyo anu ★♪ Abdallah lee ♬♬ Qultem : Wiilisa
 27. Ku xagar xagok mataqba ★♪ Helem Houmed ♬♬ Qultem : Wiilisa
 28. Asaki Qidi ayro farcat ayro ★♪ Ahmed Ali Talha ♬♬ Qultem : Wiilisa
 29. Kok axeerina an baxol gaceyo ★♪ Ali Houmed Witti ♬♬ Qultem : Wiilisa
 30. Koh an seexere bar maalaqo ★♪ Hassan Dalga ♬♬ Qultem : Wiilisa
 31. Anu ko ikcine kataysa exce ★♪ Abdo Saoudi ♬♬ Qultem : Wiilisa
 32. A qarow kok amo koreyo ★♪ Kaska ♬♬ Qultem : Wiilisa
 33. Aduniyay ★♪ Omar Djibouti ♬♬ Qultem : Wiilisa
 34. Qado qambari ★♪ Nasser ♬♬ Qultem : Wiilisa
 35. Angalleno ★♪ Ali Momin ♬♬ Qultem : Wiilisa
 36. Gawani ayali qalet maroh yan rasu ★♪ Abdallah lee ♬♬ Qultem : Wiilisa
 37. Ayro tewqeh ★♪ Abdallah lee ♬♬ Qultem : Wiilisa
Back